Biyografi

 Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

1979 yılında Malatya’da doğdu. İlk ve ortaöğretimini Malatya’da yaptıktan sonra 1997 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde tıp eğitimini ve sonrasında 2004 yılında yine Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni-Sina Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalında ihtisasını tamamladı. İhtisası sırasında Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunda aktif olarak birçok takım doktorluğu görevleri yürüttü. Türkiye Badminton Federasyonu Sağlık Kurulu üyeliği görevinde bulundu. Devlet yükümlülük hizmetini Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yerine getirdi. Burada da spordan ayrı kalmayarak 2Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig takımı olan Diyarbakır Spor’un 2010-2011 yılı takım doktorluğu görevini yürüttü. Sonrasında İstanbul’ a gelerek El ve Mikrocerrahi alanında kurucu düzeydeki hocalarından eğitim aldı. Bu süreçte birçok hastanın kopan el uzuvlarında başarılı cerrahiler yaptı ve birçok akademik yayında katkı sağladı. Gelişim Üniversitesi’nde Yardımcı Doçentlik görevi alarak sporcu sağlığı ve ortopedik yaklaşımlar konusunda yüksek lisans dersleri verdi ve tez danışmanlığı görevlerini başarı ile tamamladı. Sırasıyla Medicana Hastanesi, İstinye üniversitesi Hastanesi ve Medicine Hospital’de çalıştı.

2018’den beri Türkiye KEMPO Savunma Sanatları Federasyonunda Asil Üye ve Sağlık Kurulu Başkanı olarak ülke sporlarına hizmet veren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Serkan Gürcan Nişantaşı’nda kendi kliniğinde akademik çalışmalarına devam etmektedir.

Dr. Serkan Gürcan 2010 yılında TOTEK( Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi) Yeterlilik (BOARD) Sınavını başarı ile tamamlayarak belge almaya hak kazanmıştır.

AKADEMİK YAYINLAR:

1. Cosmetic Results of Wedge Resection of Nail Matrix (Winograd Technique) in the Treatment of Ingrown Toenail Foot Ankle Spec , first published on April 30, 2012 : Özkan KÖSE, Ferhat GÜLER, Serkan GÜRCAN, Hasan Onur ARIK, Ali Bülent BAZ, Serdar AKALIN
2. Ipsilateral Clavicle Fracture in a Child; a Case Report. Anatolian Journal of Clinical Investigation; (2012);6(1):264-266. Özkan KÖSE, Mustafa ÇELİKTAŞ, Serkan GÜRCAN, Gülfide ÇELİKTAŞ
3. Arthroscopic release Of The Subskapularis For Shoulder Contracture Of Obstetric Palsy European Journal Of Orthopaedic Surgery and Traumatology (2011), pp 1-4. Mehmet ARMANGİL, Burak AKAN, Kerem BAŞARIR, Sinan BİLGİN, Serkan GÜRCAN, Mehmet DEMİRTAŞ.
4. Comparison Of Ottawa Ankle Rules and Bernese Ankle Rules in Acute Ankle and Midfoot Injuries, Turk j Emerg Med, 2010; 10(3):101-105 Ozkan KOSE, Servan GOKHAN, Ayhan OZHASENEKLER, Mustafa CELIKTAS, Sehmus YIGIT, Serkan GÜRCAN
5. Düşme Sonrası Diz Kapağında Ağrı, Turk j Emerg Med, 2010; 10(3):132-147 Mahmut TAŞ, Serkan GÜRCAN
6. Sequelae of Osgood-Schlatter Akademik Acil Tıp Dergisi. Articles in press : ATUDER- 40316-2010 Mahmut TAŞ, Asım KALKAN, Serkan GÜRCAN, Ferhat GÜLER
7. Omurga Deformitelerinin Korreksiyonunda Yeni Bir Yöntem: Posteriordan İntraoperatif Geçici Gerdirme The Journal Of Turkish Spinal Surgery; vol 20, No 3 (2009) A. Kemal US, H. Çağdaş BASAT, Ersin ADIGÜZEL, Serkan GÜRCAN, Kenan BAYRAKÇI
8. Elin Anatomisi ve Kineziyolojisi Türkiye Klinikleri JPM&R-Special Topics 2008,1(1):1-9 Serkan GÜRCAN, Sinan ADIYAMAN
9. Is Driving Safe With Upper Limb Plaster Casts? The Journal Of Academic Emergency Medicine; 2013: 12(3):122-125 özkan KÖSE, mustafa ÇELİKTAŞ, , Mahmut TAŞ, Serkan GÜRCAN, Onur COŞKUN, Selahattin
10. Ankylosing Pelvitrochanteric Hetertropic Ossification in a Patient With Spinal Cord İnjury. BMJ Case Reports 2013; 21 May 2013. Serkan GURCAN, Selahattin Ozyurek, Ozkan KOse, Ali
11. Treatment of osteonecrosis of the femoral head with free vascularized fibular grafting: results of 7.6-year follow-up
12. MB Ünal, E Cansu, F Parmaksızoğlu, H Cift, S Gürcan
13. Firearm bullet settling into the lumbar spinal canal without causing neurological deficit: a report of two cases T Hakan, A Çerçi, S Gürcan, S Akçay
14. Distraction lengthening of the proximal phalanx in distal thumb amputations.
15. E Cansü, MB Ünal, F Parmaksızoğlu, S Gürcan Acta orthopaedica et traumatologica turcica 49 (3), 227-232
16. Spontaneous Regression of Herniated Lumbar Disc with New Disc Protrusion in the Adjacent Level T Hakan, S Gürcan Case reports in orthopedics 2016
17. Surgical Treatment of Lateral Malleolar Fractures Using the Compression Cerclage System E Cansu, MB Unal, S GÜRCAN, F Parmaksizoglu Journal of the American Podiatric Medical Association 106 (5), 313-318
18. Diz Osteoartriti’nde Cerrahi Tedavi Yöntemleri B KILIÇ, Y TURHAN, M DEMİROĞLU, S AKÇAY, S GÜRCAN Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6 (2), 135-138

SERTİFİKALAR:

1. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK) (BOARD) Yeterlilik Sınavı Başarı Belgesi 2010
2. AO Course Principles in Operative Fracture Management 2007
3. AO Course Advances in Operative Fracture Management 2009
4. AO Course Advances in Degenerative Spine Management 2007
5. TOTBİD Travma Şubesi Temel Ortopedik Travma Kursu 2005
6. TOTBİD Travma Şubesi İleri Ortopedik Travma Kursu 2008
7. TOTBİD Travma Şubesi 5. Monolateral Eksternal Fiksatör Uygulamaları Temel Kursu 2008
8. Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği Prof. Rıdvan Ege Akut El Yaralanmaları Kursu 2007
9. TOTBİD Travma Şubesi İntramedüller Çivileme Kursu. Ocak
10. Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz cerrahisi derneği 1. Kadavrada Omuz Artroskopisi kursu (uygulamalı) 2008
11. Rekonstruktif Mikrocerrahi Derneği Temel Mikrocerrahi Kursu. Mayıs
12. Mİtek Surgical Academy MSA Kadaver Shoulder Course. Mayıs
13. Türk omurga Derneği İleri Omurga Kursu. Haziran
14. Turkish ASAMI. İleri İlizarow Kursu. Mayıs