Precice, Fitbone

 
  • Kapalı Sistem İle Uzatma (Precice, Fitbone)

Bu yöntem kapalı yöntem olarak bilmektedir. Kemiğin ilik boşluğu kısmına yerleştirilen bir çivi kullanılarak yapılmaktadır. İlik çocukluk çağı dışında sadece omurga ve leğen kemiğinde aktif olarak çalıştığı için bu yöntem kan üretimine zarar vermemektedir. İki jenerasyon çivi mevcuttur. 1. Jenerasyonda motorlu sistem, ikinci jenerasyonda magnetik uzayabilen rod sistemi kullanılmaktadır. Kişiye özel üretim yapılmaktadır. Özel aletler yardımı ile dışarıdan çivi uyarılarak uzama sağlanır. Bu yöntemde kapalı olarak uygulanabilmesi nedeniyle cilt sorunları çok azdır ve estetik sonuçlar mükemmele yakındır. Enfeksiyon riski yok denecek kadardır. Bu yöntemin en büyük dezavantajları hassas uzama mekanizmaları nedeniyle tam yük taşıyamamaları ve yüksek maliyetleridir.

ŞEKİL3. Kapalı sistem uzatma cihazı yöntemi ile uzatma